De Broncode in Spiralen

In de natuur vind je overal (ontwikkeling in) spiraalvormen. Zoals de nautilus schelp, de orkaan, de zonnebloem, het weglopen van water in een putje etc. Dit creatieprincipe en deze blauwdruk in de natuur is bij velen bekend als phi, de gulden snede (1,618033…) of de Fibonacci-reeks. Getalsmatig: 1 1 2 3 5 8 13 21 34 enz. These same numbers showed up when Pythagoras found the harmonic (pure) tones in music by dividing a string and determining the ratio between the two parts.

Ook in de natuur is dit in alle uitingsvormen aanwezig. Bekijk het filmpje “Nature by Numbers’’ hiernaast.(movie nr. 1 in playlist)

In het – volgens de Numerische getallenleer – herschreven getalsmatige groeipatroon van de spiraalvorm, bekend als de Fibonacci reeks, hervond Gert Kramer een reeks van 24 getallen die zich iedere keer herhaalt en een perfecte orde en balans laten zien. Lees meer, bereken en bekijk het zelf. Met een algoritme o.b.v. deze inzichten heeft hij ook de orde in de priemgetallen gevonden.

Ken je ‘cymatics’? Vorm/materie verandert als je een andere frequentie toepast. Bekijk het filmpje (nr. 2 in playlist). John Lennon schreef waarschijnlijk niet voor niets het nummer ‘Revolution 9’ (movie nr. 3 in playlist) en realiseerde dat nummer 9 in combinatie met geluid een evolutie zou ondersteunen. Prince schreef ook een nummer waarin het getal 9 centraal staat: Love 2 the 9’s. Beethoven heeft niet voor niets 9 symfonieen geschreven waarbij hij aangeeft in de laatste dat de mensheid uiteindelijk eenheid realiseert: “Alle Menschen werden Brüder”.

Wat als er sprake is van Eén Kosmisch Creatieprincipe dat overal in terug te vinden is zowel in vorm als in groeiprocessen? Is dat dan de Broncode waar zoveel oorlogen over zijn gevoerd? Stelt deze Sleutel ons in staat om de huidige groepsdynamiek in deze wereld te veranderen? Gaat de Mens zich dan eindelijk weer herinneren dat hij zelf ook een Creator is?

milky way spiralIn het onderzoek uitgevoerd door dr. Jan Boeyens en dr. Francis Thackeray in South African Journal of Science: ‘Number Theory and the Unity of Science’ (2 pages) wordt uiteengezet hoe de gulden snede mogelijk bepaalt hoe dingen in het universum hun vorm krijgen. Het getal is niet alleen wiskundig, maar komt ook terug in de fysica, scheikunde, biologie en de ‘space-time typology’.

Zie je de perfecte orde en balans?

Herschrijf de Fibonacci reeks

Bovenstaand filmpje brengt de gulden snede in beeld, maar legt nog niet het verband met het getal 9.

Hieronder opnieuw de getallenreeks, die bekend staat als de Fibonacci reeks, herschreven volgens de oeroude, Numerische getallenleer van de Negenster. Deze laat de perfecte balans van de Hermetische Broncode zien.

Hoe werkt deze herontdekte sleutel?
Het is eenvoudig: tel het één na laatste getal met het laatste getal bij elkaar op: 1+1=2 / 1+2=3 / 2+3=5 / 3+5=8 / 5+8=13 / 8+13=21 enz.Pillar of Life met tekst

1
1
2
3
5
8
4 (13=1+3=4)
3 (21)
7 (34)
1 (55=10=1)
8 (89=17=8)
9 (144)

Dit zijn de eerste 12 getallen. Tussen haakjes staat het oorspronkelijke getal, Numerisch opgeteld wordt 13 het brongetal 4 enz. Zo krijg je altijd een brongetal terug van 1 tot 9. De volgende 12 getallen gaan als volgt (89+144=233=8 of 8+9=17=8):

8 (233)
8
(377=17)
7
(610)
6 (987=24)
4
(1597=22)
1 (2584=19=10)
5 (4181=14)
6 (6765=24)
2 (10946=20)
8 (17711=17)
1 (28657=28=10)
9 (46368=27)

Ontdek de orde, gebaseerd op een zeer oude Boaz and Jachingetallenleer, herontdekt door Gert Kramer:

Zet nu de twee twaalftallige brongetallenreeksen van 12 in twee kolommen naast elkaar. Tot welk getal sommeren ze altijd? En…! Wat gebeurt er als je na de 24 getallen verder telt? Dan begint de cyclus weer opnieuw: 1 1 2 3 5 8 4 3 7 enz. Deze repeterende reeks is de origine van het oneindigheidssymbool. Deze wordt zichtbaar door een lijn te trekken langs de twee kolommen met getallen en het einde van beide kolommen aan het begin van de andere kolom vast te maken. Als dit fenomeen ten grondslag ligt aan iedere levensvorm, dan is dat wellicht het Kosmische Creatieprincipe, oftewel de Eenheid die de mens al zolang is vergeten.

In het Enneagram staat het getal 9 voor de bemiddelaar die alleen haar rol goed kan uitvoeren als zij 100% neutraal is naar alle betrokken partijen. Begrijpen waarom de spiraal kosmisch de creatievorm is die in alles aanwezig is, geeft onder andere antwoord op de vraag waarom:

  • de Egyptische Thoth (afgeleid van Tehuti, betekenend ‘hij die balanceert’), boodschapper van de Goden en grondlegger van de filosofie van Maät, het mystieke getal 52 heeft;
  • God het getal 999 kent (en de ‘duivel’ het getal 666);
  • Er 24 tronen rondom de centrale troon staan in het bijbelboek Openbaringen;
  • Allah 99 en Adonai 72 namen kent;
  • Chinese wijze Draken zijn samengesteld uit 9 dieren en exact 117 schubben hebben;
  • alsmede op zeer veel andere getallen uit vroegere en bestaande filosofieën, religies, mythologieën en mystieke verhalen.

Wat als Balans, Eenheid en Onsterfelijkheid sleutelwoorden zijn die onze voorouders van waar dan ook in deze mooie wereld ons hebben willen meegeven in hun vele verhalen? Wat als er sprake is van Eén Kosmisch Creatieprincipe dat overal in terug te vinden is zowel in vorm als in groeiprocessen? Is dat dan de veel gezochte Eenheid in de Veelheid? Is dat dan de Broncode waar zoveel oorlogen over zijn gevoerd? Is dat dan de Heilige Graal die ons onze verbondenheid en onsterfelijkheid weer doet beseffen? Is dat dan de Sleutel van het Leven die resulteert in een dusdanige waardering van Al het Leven dat allerlei nu nog gemaakte keuzes niet eens meer in overweging worden genomen? Stelt deze Sleutel ons in staat om de huidige groepsdynamiek in deze wereld te veranderen? Gaat de Mens zich dan eindelijk weer herinneren dat hij zelf ook een Creator is? Gaat deze Kosmische Mens dan ook weer haar verantwoordelijkheid nemen voor zijn creaties? Stelt deze Sleutel ons in staat om de huidige groepsdynamieken in deze wereld te veranderen?

Ik verwelkom u allen in mijn wereld; een wereld van verbondenheid, een wereld van vrede en overvloed voor iedereen. Gert Kramer. Lees meer in de boeken van Gert Kramer.

Zoals de wijze koning Salomon ooit zei: ”Er is een tijd van zwijgen en een tijd van spreken”. De tijd van spreken is nu aangebroken. Dit is de Tijd van Openbaringen.

Presentation for children in Dutch