Als ik kon toveren…

12.60

Gert heeft de moeite genomen de essentie van de Numerische, Pythagoreïsche rekenkunde en de werking van de Hermeneutische Principes alsmede het inzicht vanuit die hoek op ‘Scheppen’ aan ons op dit moment in de Westerse wereld ter beschikking te stellen. Eigenlijk zet hij ons daarmee weer, zoals Peter Kingsley dit vanuit de archeologie heeft gedaan, op het spoor van onze Sjamanistische culturele wortels vanuit de antieke wereld en verbindt hij de rationaliteit van Westerse wereld met vergeten scheppende getalsmatige structuren rond het getal ‘9’ met een interne logica van grote schoonheid.

Dit boek zal u als lezer, net als mij een half jaar geleden, inwijden in de Numerische rekenkunde en de schoonheid van getallen. Ik nodig u uit om dit avontuur aan te gaan.

Frans van der Reep
Rotterdam, april 2011

SKU: BO003B Categories: , Tag:

Description

Voorwoord door Gert-Jan Kramer

Het is vreemd plotseling een zoon te hebben die boeken schrijft over heel andere dingen dan in het verleden.

Drie boeken in een half jaar over beschavingen, contacten van culturen, wetenschap en cijfers. Vooral de cijfers worden op een bijzondere wijze gebruikt en met elkaar verbonden.

Het is knap een boek als dit met haar twee rechtsvoorgangers geheel te begrijpen, iets wat mij niet is gelukt maar alles begrijpen is niet nodig.

Naar ik hoop krijgt dit boek veel aandacht en stimuleert het de schrijver om door te gaan op zijn ontdekkingstocht, waarheen en waarover dan ook.

Veel geluk, je vader
Doorn, april 2011

Voorwoord door Frans van der Reep

De ontstaansgeschiedenis van dit voorwoord is een klein wonder en een ‘voor-afschaduwing’ van de richting waarin de Schepping zich beweegt. Die ontstaansgeschiedenis laat zien waar dit boek over gaat.

Enkele maanden geleden kreeg ik zomaar met de post een heel dik boek thuisbezorgd van ene Gert Kramer die ik toen nog niet kende. De titel: “Paradise on Earth – Could it Be?”. Via via had Gert Kramer mij gevonden en tegelijkertijd had hij de moed dat niet alleen een gedachte te laten maar daar ook wat mee te doen. Hij stuurde mij dit kostbare boek, immers wie wil glimmen moet poetsen.

En nu heeft dezelfde Gert Kramer mij gevraagd een voorwoord te schrijven bij zijn nieuwe boek “Als ik kon Toveren”.

Na enig aarzelen heb ik toegestemd. De aarzeling zat vooral hierin dat veel van het behandelde in dit boek mijn begrip te boven gaat. Aan de andere kant voel ik heel duidelijk dat de auteur, zoals Thomas van Aquino dat zei, ‘iets heeft gezien’.

Gert heeft de moeite genomen de essentie van de Numerische, Pythagoreïsche rekenkunde en de werking van de Hermeneutische Principes alsmede het inzicht vanuit die hoek op ‘Scheppen’ aan ons op dit moment in de Westerse wereld ter beschikking te stellen. Eigenlijk zet hij ons daarmee weer, zoals Peter Kingsley dit vanuit de archeologie heeft gedaan, op het spoor van onze Sjamanistische culturele wortels vanuit de antieke wereld en verbindt hij de rationaliteit van Westerse wereld met vergeten scheppende getalsmatige structuren rond het getal ‘9’ met een interne logica van grote schoonheid.

Gert deelt een veelheid van interessante observaties met ons die vanuit het gezichtspunt van deze Numerische rekenkunde mogelijk worden. Dat zie ik als een verdienste. Uiteraard is de volgende stap om werkelijk tot theorievorming te komen maar dat hebben we vast nog tegoed.

Dit is voor mij een boek van grote innerlijke schoonheid, moedig, veeleisend, en in feite nog niet af. Uitdagend in die zin dat je even je eigen rationalistische opvoeding moet vergeten. Steeds ligt op de loer om ‘in competitie’ te gaan met de auteur. Maar als je dat doet, doe je hem tekort omdat je dan niet langer open staat voor wat hij te zeggen heeft. In die zin zal het lezen van dit boek voor velen van ons een soort meditatie zijn: stel uw oordeel uit.

Vanuit een voor mij geheel andere wereld ontsluit Gert Kramer heldere, scheppende algoritmes en toont hij verbanden waar ik me eerder niet van bewust was. In die zin heelt hij de Schepping in mijn Bewustzijn: waar ik dacht dat er veelheid was, blijkt er Eenheid te zijn, waar ik dacht dat er toeval en fragmentatie was, blijkt er een heldere intentie werkzaam en een duidelijke, op getallen herleidbare steunende structuur.

Ik nodig u uit om Gert Kramer te zien als de Nederlandse Douglas Hofstadter, bekend van het boek Gödel, Escher, Bach. Ook hij heeft de moeite genomen ons gewone stervelingen mee te nemen naar regelmatigheden op een hoger niveau. Dat is wat volgens mij de intentie van wat Gert doet. En dat is ook de betovering. Hij betovert en laat opnieuw de betovering zien die zich dagelijks om ons heen voltrekt. Hij zet ons een bril op die ons terugbrengt in de staat van het verwonderende kind dat openstaat om werkelijk nieuwe dingen te zien en te leren. Hij appelleert aan de zachte heimwee van de Oorsprong, uw Oorsprong. Of u dat een fijn gevoel vindt of niet is uiteraard uw keus.

Dit boek zal u als lezer, net als mij een half jaar geleden, inwijden in de Numerische rekenkunde en de schoonheid van getallen. Ik nodig u uit om dit avontuur aan te gaan.

Frans van der Reep
Rotterdam, april 2011

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.